De kwaliteit van uw ruwvoer is van belang voor een goede melkgift met de juiste kwaliteit van uw koeien. De teelt van uw veehouderij gewassen zijn daarom van enorm belang. Daarnaast is de kwaliteit van ruwvoer ook van belang om te bepalen welk krachtvoer er nog aan het voer rantsoen toegevoegd moeten worden. En dat geldt niet alleen voor de melkveehouderij, maar ook voor andere takken in de veehouderij sector.

Om een goede inschatting te maken van de kwaliteit van uw ruwvoer is het mogelijk om kuil metingen te doen en aan de hand van uw kuil te bepalen welke krachtvoeders u nog toe gaat voegen aan het voer rantsoen. Maar wat dacht u er van als het mogelijk was om voor het kuilproces te sturen?

Verder is het mogelijk om met warmtecamera’s nesten van (weide)vogels in kaart te brengen. Door kort na zonsopkomst tot enkele uren na zonsopkomst te vliegen brengen we het warmteverschil tussen de nesten (of beter gezegd de eieren) en de omgeving in kaart. Hiermee kunnen we sneller bepalen hoeveel nesten er in uw perceel aanwezig zijn. Maar kunt u ook met behulp van gps de nesten lokaliseren. Dit gaat sneller en efficiënter dan handmatig zoeken. Daarnaast ontstaan er geen loopsporen welke door roofdieren gebruikt worden om dezelfde nesten te lokaliseren.

WAT KUNNEN WIJ METEN?

 • Gewas variabelen
 • Gewas groei
 • Stikstof voorraad
 • Bladhoeveelheid / bladmassa
 • Opbrengstanalyse
 • Vochthuishouding
 • Warmteverschillen

WAT KRIJGT U VAN ONS?

 • Gegevenskaarten van verschillende metingen: o.a. NDVI en NDRE
 • Op aanvraag kunnen wij ook andere metingen uitvoeren
 • Taakkaarten voor ieder gewenst GPS systeem

WAT KUNT U HIERMEE?

  • Verschil in gewas groei op tijd ontdekken
  • Op tijd bijsturen met de juiste hoeveelheid bemesting
  • Opbrengsten inschatten
  • Meststoffen gebruik in gewassen beperken op basis van behoefte
  • Geld besparen op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Een hoger rendement uit uw gewas halen
  • Geld besparen op uw rantsoen kosten
  • (Weide)vogelnesten in kaart brengen

Kijk voor meer informatie in onze folder