MDL Agro heeft zich o.a. gespecialiseerd in het in kaart brengen van landbouwpercelen. Hierdoor kan met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereikt worden. Eén van de passages die wij van MDL agro gebruiken tijdens onze bedrijfspresentatie. Naast het in kaart brengen van landbouwpercelen kunnen wij u perfect ondersteunen bij het in kaart brengen van alle objecten. Denk hierbij aan gronddepots, bouwprojecten, isolatie dichtheid van woningen, etc.

MDL agro is een bedrijf van Mark de Leeuw. Door de start van MDL agro zijn wij ons gaan richten op de monitoring van bodem en gewassen door middel van sensortechniek en monstering. Met behulp van sensoren wordt een inzicht gegeven in de bodemtoestand en de gewasontwikkeling in de agrarische sector. Met behulp van deze sensoren kunnen akkerbouwers en veehouders geadviseerd worden over de groei van de door hen geteelde gewassen. Voor de landbouw wordt het dan mogelijk om de gewassen een precieze bewerking te geven op de juiste plaats. Zo krijgt uw gewas precies dat wat het vraagt.

Werkwijze MDL agro

MDL agro werkt o.a. met een eBee fixed wing drone van Sensefly. Deze drone kan uitgevoerd worden met verschillende camera’s. Met behulp van deze camera’s kunnen we warmte, hoogte en groei van gewassen meten. Met behulp van deze metingen krijgt u van ons gegevenskaarten. Hiermee kunnen we u adviseren over de te volgen bewerkingen. Daarnaast verwerken we de gegevenskaarten tot taakkaarten zodat u hiermee uw eigen machines of de machines van de loonwerker kunt aansturen. Zodoende kunt u plaats specifiek werken.