Missie

MDL agro bevordert een duurzame landbouw en brengt de nieuwste sensortechniek dichter bij de agrarische ondernemer. Met behulp van onze monitoring wordt kostprijs verlagend, productie verhogend en duurzame gewassen geteeld. Dit is in het kort onze missie.

MDL agro is een organisatie die zich richt op de monitoring van bodem en gewassen door middel van sensortechniek en monstering. Met behulp van sensoren wordt een inzicht gegeven in de bodemtoestand en de gewasontwikkeling in de agrarische sector. Hiermee kunnen akkerbouwers en veehouders geadviseerd worden over de groei van de door hen geteelde gewassen.

MDL agro is een jong en dynamisch bedrijf welke opgericht is door de ondernemers Mark de Leeuw. Met behulp van de nieuwste technieken zijn wij in staat om agrarische ondernemers terdege inzicht en advies te geven. MDL agro is een toonaangevend en servicegericht bedrijf op het gebied van precisielandbouw, en zorgt er voor dat sensortechniek gemakkelijk en goed toepasbaar is op het agrarische bedrijf. Daarnaast bevordert MDL agro een duurzamere teelt van gewassen door het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op de juiste plaats en in de juiste dosering.

Visie

De landbouw verandert enorm! Naast steeds strengere regelgeving op het gebied van bemesting en gewasbescherming in Nederland en Europa gaat de technologische ontwikkeling ook door. Met behulp van precisielandbouw is het mogelijk om bodem en gewassen precies in kaart te brengen. Daardoor wordt het voor agrarische ondernemers mogelijk om plaats specifiek gewassen de juiste behandeling te geven. MDL agro adviseert agrarische ondernemers over de bodemtoestand en groei van geteelde gewassen met behulp van de nieuwste sensortechniek. Met deze sensortechniek worden percelen precies in kaart gebracht en wordt de ondernemer op basis van deze kaarten geadviseerd. Hiermee kan een taakkaart ontwikkeld worden waarop de agrarische ondernemer zijn machines kan besturen, of laten besturen door loonwerkers.

Door de inzet van MDL agro kan een agrarische ondernemer de kostprijs van zijn gewassen verlagen door de besparing op kunstmest, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt de opbrengst verhoogd. Verder wordt de uitstoot van stikstof en fosfaat naar het milieu verder beperkt en wordt mestruimte uitgespaard. Hierdoor wordt het voor een agrarische ondernemer mogelijk om de bodemtoestand van de percelen te verbeteren met het toepassen van organische meststoffen en bodemverbeteraars.

MDL agro wil een toepassing ontwikkelen waarbij meststoffen met behulp van de door ons gecreëerde taakkaarten plaats specifiek en op het juiste niveau wordt toegepast. Hierdoor kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn. En brengen we de technologie nog dichter bij de agrarische ondernemer.

Doelstellingen

  • Uitvoeren van bodem en gewasmonitoring
  • Creëren van gegevens-, en taakkaarten
  • Inzicht geven in bodemtoestand en gewasgroei
  • Kostprijs verlagend voor de klant
  • Emissiebeperkend voor de klant
  • Opbrengst verhogend voor de klant