Uw akkerbouw gewassen groeien nooit egaal. Er zijn altijd een aantal plekken in percelen aan te wijzen die slechter of juist beter groeien. Maar wanneer dit groei verschil er in komt is met het blote oog nauwelijks in te schatten. Als u er op tijd bij bent is het nog wel mogelijk om hierop te sturen. Met behulp van onze drone en sensoren kunnen wij groeiverschillen eerder in kaart brengen. Hiermee wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld plaatsspecifiek een bemesting uit te voeren.

Met behulp van onze metingen wordt het mogelijk om uw akkerbouw gewassen op detailniveau in kaart te brengen. Dit lukt met een pixelgrootte vanaf 10 cm! U krijgt een inzicht in verschillende gewasschalen zoals NDVI en NDRE. Daarnaast kunnen we meer bepalingen met de drone doen, dit wordt hieronder weergegeven.

Wat kunnen wij meten?

 • Gewas variabelen
 • Gewas groei
 • Stikstof voorraad
 • Bladhoeveelheid / bladmassa
 • Opbrengstanalyse
 • Vocht
 • Verdamping
 • Gewas opkomst (individuele plantentelling)
 • Grondreflectie

Wat krijgt u van ons?

 • Gegevenskaarten van verschillende metingen: o.a. NDVI en NDRE
 • Op aanvraag kunnen wij ook andere metingen uitvoeren
 • Taakkaarten voor ieder gewenst GPS systeem

Wat kunt u hiermee?

  • Verschil in gewas groei op tijd ontdekken
  • Op tijd bijsturen met de juiste bemesting hoeveelheid
  • De juiste dosering gewasbescherming toepassen
  • Opbrengsten inschatten
  • Meststoffen gebruik in gewassen beperken op basis van behoefte
  • Geld besparen op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Een hoger rendement uit uw gewas halen

Kijk voor meer informatie in onze folder