Inmeten van projecten met behulp van dronebeelden

Bij MDL agro zijn we vooral actief in de agrarische sector, vandaar ook de term agro in onze naam. Maar drones kunnen veel breder ingezet worden en ook dat vinden wij interessant. De laatste tijd hebben we geïnvesteerd in de grond, weg en waterbouw, oftewel de infra sector.

Voor één van onze opdrachtgevers hebben we een strand ingemeten met onze drone. Hiermee hebben we de hoogte van het gehele strand in beeld gebracht. Door sedimentatie verandert de hoogte en omvang van het strand. Door beelden van meerdere jaren met elkaar te vergelijken wordt het verloop van deze verandering in beeld gebracht. Op basis van de beelden is het mogelijk om bepaalde delen van het strand aan te vullen of aan te passen.

Het gebruik van drones voor deze metingen vervangt het handmatig inmeten van projecten door middel van landmeters. Wij gebruiken in deze beelden ingemeten ground control points om de RTK GPS nauwkeurigheid te verkrijgen. Hierdoor zijn de beelden op een enkele cm nauwkeurig. Door de beelden is er op iedere locatie een meting te maken. Dit is een wezenlijk verschil met het inmeten met behulp van een GPS stok met honderden meetpunten op zo’n locatie. Daarnaast is er een behoorlijke tijdswinst bereikt met het gebruik van drones.

Voor ons een reden om te investeren in andere drone techniek om ook deze infra sector te kunnen bedienen. Binnenkort is deze drone beschikbaar en zullen we er meer over vermelden.

Inmeten projecten in de infra sector door MDL agro
Inmeten projecten in de infra sector