Bodembepaling vanuit de lucht, een kans of niet?

Al vanaf het begin van onze drone-activiteiten, 2016, denken wij na over een bodembepaling vanuit de lucht. Want het zou toch mooi zijn als er mogelijkheden zijn om bodemkaarten te maken zonder dat we daarvoor met machines het perceel op moeten. Uiteraard geven bodemscans met machines veel waardevolle data. Maar de scans kosten behoorlijk geld en creëren ook datalagen die niet altijd interessant zijn. Voor ons een reden om te zoeken naar een simpele en betaalbare oplossing

Afgelopen twee jaar is er praktijk ervaring opgedaan met kaarten waarbij wij de reflectie van de bovenlaag in beeld brengen. En de kaarten die daaruit voortkwamen gaven bij de telers een goed gevoel. Allemaal gaven zij aan dat de lijnen die wij in de kaarten terug zagen de werkelijkheid dicht benaderde. Zoals de telers aangaven zagen zij vooral het verloop in zwaarte van het perceel weer.

“De kaarten die met luchtdata gecreëerd zijn lijken vooral het verloop van afslibbaarheid / lutum weer te geven.

Onderzoek

Voor ons een reden om dit verder te onderzoeken. Afgelopen herfst hebben wij tientallen percelen bemonsterd op basis van deze kaarten. De grondreflectie index die wij hiervoor gebruiken hebben wij op basis van drone-, en satellietbeelden gemaakt. Dit is data van afgelopen voorjaar (dronebeelden) of afgelopen jaren (satellietbeeld). Al deze percelen zijn uiteindelijk ingedeeld in 3 – 5 zones. En daarna op 3 zones bemonsterd. Om te kijken of de monsters betrouwbaar zijn hebben we op ieder perceel, willekeurig één referentiemonster genomen. Al deze monsters zijn geanalyseerd op lutum / afslibbaarheid, organische stof en cec.

Om het onderzoek niet te uitgebreid te maken en niet te veel variabelen aan te brengen zijn alleen klei percelen mee genomen. Daarnaast hebben we ook alleen naar, volgens ons, belangrijke parameters gekeken. De hierboven benoemde parameters zeggen iets over de zwaarte van het perceel, de structuur en de leveringscapaciteit van nutriënten.

Resultaten

Uit het onderzoek op al deze percelen blijkt dat met grote betrouwbaarheid het percentage lutum is in te schatten. Het verloop in organische stof is niet betrouwbaar te onderbouwen. Daar waar het om klei gronden gaat is lutum voor een groot deel de bepalende factor voor de hoogte van CEC. Deze is dan op dezelfde manier in te schatten. In de voorbeelden hieronder zie je het verloop op twee percelen. Door de bemonstering op meerdere zones en de betrouwbaarheid hierin is het mogelijk om het percentage lutum over het gehele perceel te berekenen.

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat het niet uitmaakt of de beelden met een drone of satelliet gemaakt zijn. Hierdoor creëer je genoeg mogelijkheden om beelden te maken gedurende meerdere jaren.

Conclusie

Met dit onderzoek zien we de mogelijkheden voor bodembepaling vanuit de lucht toenemen. Zijdelings aan dit onderzoek zijn een aantal zand percelen meegenomen waarop het mogelijk lijkt om het verloop in organische stof in beeld te brengen. Hiermee creëer je een interessante en simpelere bodembepaling om een inschatting op het perceel te geven.

Door deze bodembepaling wordt het mogelijk om op basis van lutum variabel bodemherbiciden toe te passen, poot afstanden aan te passen. En na te denken over de mate van bemesting op de percelen. Daardoor kan je preciezer werken. En creëer je mogelijkheden om de juiste behandeling op de juiste plaats in het perceel te geven. We hebben het er op onze site al eens vaker over gehad: bijvoorbeeld in dit artikel

Krijgt bodembepaling vanuit de lucht hiermee een kans? Wat ons betreft wel! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.