Subsidies om precisielandbouw te bevorderen

Subsidies kunnen de ontwikkeling van nieuwe technieken ondersteunen. Door middel van subsidies is het mogelijk om technieken aan te schaffen waarbij een deel van de investering betaald wordt. Daarnaast zijn er regelingen waarbij een deel van de investering als aftrek op de belastingen ingenomen kan worden.

Subsidietrajecten zijn soms lastig en het is ook niet gemakkelijk om daar je bedrijf op te bouwen. Maar toch kunnen een aantal subsidieregelingen interessant zijn om nieuwe technieken te investeren. Ook voor het gebruiken van precisielandbouw kunnen subsidieregelingen voor een boost zorgen. Mocht u als teler geïnteresseerd zijn in het meten van opbrengsten, of het plaats specifiek toepassen van meststoffen en/of gewasbeschermingmiddelen. Dan moet u zeker eens kijken naar twee subsidiemogelijkheden.

Jonge Landbouwersregeling

Sinds 3 december j.l. is de jonge landbouwersregeling (JoLa) voor 2019 opengesteld. Binnen de JoLa is per aanvraag €10.000,- tot €20.000,- aan subsidie beschikbaar. Het gaat hierbij om investeringen waarbij 30% van het investeringsbedrag subsidiabel is. Iedere boer met een leeftijd tot en met 40 jaar kan deze subsidie (persoonlijk) aanvragen. Aanvragen kunnen tot 8 februari ingediend worden bij RVO.

Op de investeringslijst staan 27 categorieën waarvoor een subsidie mogelijk is. Voorbeelden van investeringen zijn:

  • Opbrengstmetingen op oogst-, en rooimachines
  • Aanschaf van software voor gegevensbewerking en/of maken van taakkaarten
  • Alle soorten precisiebemesters die plaats specifiek kunnen bemesten
  • Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw

Een aanvraag mag meerdere categorieën bevatten en wordt op basis van een puntensysteem beoordeeld. Daarmee worden investeringen stapelbaar en wordt het gemakkelijker om aan de subsidie te voldoen. Voor meer informatie kan je kijken op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2018

MIA / VAMIL

Naast de jonge landbouwersregeling (JoLa) is het al meerdere jaren mogelijk om via de MIA / VAMIL fiscale voordelen te behalen. Binnen deze regeling is het mogelijk om tot maximaal 36% van het investeringsbedrag als investeringsaftrek te benutten. Daarnaast kunt u tot 75% van het investeringsbedrag op een vrijwillig tijdstip afschrijven. Beide percentages zijn afhankelijk van de investeringscategorie waarin de geplande investering valt. Ook de MIA / VAMIL vraagt u aan via RVO.

Voor mogelijkheden met precisielandbouw zijn de volgende investeringen geschikt voor de MIA / VAMIL regeling:

  • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
  • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing
  • Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
  • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt
  • Sensor voor het meten van biomassa

Maar ook in de veehouderij is er een mogelijkheid om data ondersteuning te subsidiëren:

  • systemen voor monitoring van diergezondheid

Voor meer informatie over mogelijkheden van deze regeling kunt u kijken op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil