Precisielandbouw 2019: Simpel en goedkoop?

De jaarwisseling is een perfect moment om te kijken naar het verleden. Te leren van het heden en plannen te maken voor de toekomst. Afgelopen jaar is er in de landbouw veel gebeurd met een uitzonderlijk droog seizoen en hoge marktprijzen voor vrije producten.

Ook op het gebied van precisielandbouw is er het één en ander ontwikkeld. In Nederland is er met de start van het project NPPL een begin gemaakt in de acceptatie van precisielandbouw op het boerenerf. Aan de hand van 6 deelnemers met praktijkvragen zijn er ontwikkelingen gezet. Iets wat wij als MDL agro ook nauwlettend volgen. Want de ontwikkelingen die daar spelen, daar stoeien wij als bedrijf ook mee.


Want de ontwikkelingen die daar spelen, daar stoeien wij als bedrijf ook mee.

Ervaringen in de praktijk

Als ik naar de nieuwsberichten van NPPL kijk dan zie ik een aantal pakkende koppen voorbij komen. Namelijk: “Technieken voor precisielandbouw mogen niet te veel kosten“, “‘Het is een leerschool, en dat kost geld’” en “Voor brexit, wel zelfde discussies over precisielandbouw“. Eigenlijk zeggen deze 3 koppen genoeg over waar we op dit moment staan. We staan nog maar aan het begin van de (toepasbare) ontwikkeling en dat zien we niet alleen in Nederland. Maar ook in de landen om ons heen.

En eigenlijk is dit misschien wel gek gezien de periode die al achter ons ligt. De eerste grote stappen met bijvoorbeeld “MijnAkker” zijn 10 jaar geleden al gezet. De ontwikkeling van gewassensoren kennen we ook al bijna 15 jaar. Hoe komt het dan toch dat we nog steeds maar aan het begin stadium van de ontwikkeling staan? Komt dit door de langzame verandering in de sector? Komt dit door de beperkingen in de mogelijkheden? Of komt dit door de toepasbaarheid van de techniek?

Als je meerdere artikelen op de pagina van NPPL doorleest dan merk je vooral dat de eenvoud die beloofd wordt er daadwerkelijk niet is. Een loonwerker uit het zuiden van het land zegt het dan ook pakkend: “Precisielandbouw is nog steeds een leerschool, en dat kost geld. We investeren omdat we er op de langere termijn toekomst in zien.”


Precisielandbouw is nog steeds een leerschool, en dat kost geld. We investeren omdat we er op de langere termijn toekomst in zien

Aan de andere kant hoor ik adviseurs en telers die de eerste simpele stappen allang gezet hebben. Adviseurs die op basis van satellietbeelden meerdere grondmonsters in een perceel nemen om te kijken wat er precies speelt op die plekken. Telers die plaats specifiek werken op basis van satelliet of drone data. En telers die trekkerdata analyseren om inzicht te krijgen in bodemverschillen.

Simpel en goedkoop

Ik denk dat daar juist de crux ligt: Wil je verder met precisielandbouw begin dat met simpele stappen. De investeringen die gedaan moeten worden in machines zorgen al voor een behoorlijke kosten stijging. Maar om ze daarna te gebruiken en verder te gaan met precisielandbouw kan je eerst met enkele simpele stappen ervaring op doen.

Ik merk aan telers dat ze gelijk van 0 naar 10 willen in de ontwikkeling van precisielandbouw. Zonder eerst echt ervaring op te doen. Ik hoor telers die direct bepaalde plantziektes willen herkennen met sensoren. Of die alle data direct via een draadloze verbinding willen verzenden. Als ze daarmee starten lopen ze direct tegen (technische)beperkingen aan en werkt volgens hen precisielandbouw niet zoals het moet zijn.

Mijn advies zou zijn: Begin aan de basis, zorg eerst dat taakkaarten werken, doe dan ervaring op met enkele simpele taakkaarten en kijk dan naar het effect hiervan. Zijn de effecten dusdanig interessant om verder te gaan, dan pas ga je ontwikkelen. Hiermee houdt je het aan de basis simpel en goedkoop.

Dataverwerking bij MDL agro

De afgelopen jaren hebben wij hierin ook ervaring opgedaan. Als MDL agro kunnen wij u als teler ondersteunen met de dataverwerking van al uw databronnen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende software pakketten. Door onze ervaring weten we ook aan welke voorwaarden een goed werkende taakkaart moet voldoen. Hiermee kunnen we u van het begin tot het einde ondersteunen. Van het verwerken van de data tot aan het uitvoeren via taakkaarten. Daarmee maken we precisielandbouw simpel!

Voordelen voor u zijn:

  • Dataverwerking gedurende het seizoen
  • Direct toe kunnen passen op door uzelf gegenereerde data
  • Wij bieden ondersteuning aan verschillende systemen
  • Simpele en snelle dataverwerking

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op! Dit kan via info@mdlagro.nl of via onze contact pagina