Leren van verschillen in gewasgroei d.m.v. precisielandbouw

Bij MDL agro brengen wij verschillen in gewasontwikkeling voor agrarisch ondernemers in beeld. Met behulp van sensortechniek kunnen wij voor akkerbouwers en veehouders beelden van percelen maken waarbij zij verschil in bladmassa en bladgroen zien. Hiermee kunnen zij precies sturen op de ontwikkelingen in het gewas.

Naast dit werk zijn we ook aan het onderzoeken hoe we de kwaliteit van de grond (plaats specifiek) in beeld kunnen krijgen vanuit de lucht. Dit werk wordt gecombineerd met grondmonsters om zodoende de verschillende variabelen goed in beeld te krijgen. Om te leren van de verschillen die we meten volgen we deze percelen intensief en kijken we wat we er van kunnen leren. Dit jaar volgen we onder andere een perceel aardappels en een perceel uien in de omgeving. Als u op één van de twee woorden klikt dan ziet u de kaart die we afgelopen jaar gemaakt hebben. Dit is, zoals wij dat noemen, een weergave van de grondreflectie. En op basis van grondmonsters zien we dat dit verschil oplevert in afslibbaarheid / lutum en o.s%.

Verschillen in het seizoen

Gedurende het seizoen zien we groeiverschillen ontstaan in het perceel die redelijk vergelijkbaar zijn met dat wat we eerder in kaart gebracht hebben. Als we dan nu gaan monsteren in de percelen dan zien we dat zowel in de aardappels als in de uien dat het aantal knollen / bollen en de grofte afwijkend zijn. Op de lichtere grond zie je een meer knollen / bollen. Maar ook een groter aantal knollen met meer grofte.

Nou is dat verschil op zich niet bijzonder. Maar wij vragen ons dan af: “wat kunnen we hiervan leren?” Wat hadden we dit jaar anders moeten doen om de gewasontwikkeling egaler te krijgen? Hadden we moeten overwegen om de basisbemesting op de zware grond te verhogen. En deze juist op de overbemesting weer te verminderen? Of hadden we moeten werken met verschillende plantafstanden? Of is dit een invloed die dit jaar door de droge zomer tot uiting komt?

Leren van de verschillen

Door middel van precisielandbouw is het mogelijk om de verschillen in beeld te krijgen. Niet dat een teler niet in staat is om dit zelf in te schatten. Maar je weet met precisielandbouw wel specifieke plekken in beeld te krijgen. Hierdoor kan je ook gerichter op zoek naar de oplossing. Door nu te investeren in het leerproces ben je in de toekomst beter in staat om in te spelen op deze verschillen. Bij MDL agro vinden wij dit een proces wat we met elkaar moeten doen. Door met verschillende visies naar de objecten te kijken kunnen we daar met elkaar van leren. MDL agro is dan ook op zoek naar telers waarbij we dit met elkaar op kunnen pakken.

smart farming