Remote sensing, wat kunnen wij er mee?

Remote sensing is de verzamelnaam voor alle ontwikkelingen rondom het in beeld brengen van gewassen met behulp van sensoren. Bij remote sensing maken de meetinstrumenten geen contact met het gemeten object. Het voordeel van remote sensing is dat er vanaf een grote afstand een beeld gemaakt kan worden van  gewassen.

Waar meten wij mee?

Met behulp van multispectraal sensoren is het mogelijk om inzicht te krijgen in de groei van gewassen of de kwaliteit van de grond. Het voordeel van multispectraal sensoren is dat deze gebruik maken van reflectie van de zon. Deze sensoren vangen de normale rode, groene en blauwe reflectie op. Daarnaast meten zij ook de NIR (nabij infrarood) reflectie. De rode, groene en blauwe reflectie meten wij ook met het blote oog.

Drones zijn uitermate geschikt om in te zetten met multispectraal sensoren. Maar ook satellieten die in de ruimte zweven zijn er mee uitgerust. Hierdoor wordt remote sensing vanuit de lucht uitgevoerd. Hiermee ontstaat een goede precisie, met een snelle uitvoering van de meting.

Wat meten wij?

Geen één gewas groeit egaal op een perceel. Met behulp van de multispectraal sensoren is het mogelijk om verschillende (groei)indexen van gewassen te maken. Denk hierbij aan een bladmassa (NDVI) en bladgroen (NDRE) index. Met behulp van de bladmassa index meet je alle bovengronds groeiende planten. En met behulp van de bladgroen index meet je de activiteit van de plant. In de voorbeelden hieronder zie je twee kaarten van een perceel aardappelen. Duidelijk is het rasverschil in de NDRE (bladgroen) kaart te zien.

Deze indexen geven een duidelijk beeld van het verschil van de groei binnen het perceel. Naast deze indexen zijn er een aantal specifieke gewasindexen die wij ook kunnen maken.

Het verschil tussen goed, beter en best in gewasgroei wordt door de nabij infrarood (NIR) band in beeld gebracht.

Plekken die wij met het blote oog als goed ervaren blijken met behulp van de NIR band niet altijd even goed te zijn. Dit verschil in reflectie wordt in de afbeelding hieronder weergegeven. Extreem uitgedrukt: het verschil tussen een gestrest blad en een gezond blad is het verschil in reflectie van de NIR band.

Meer uitleg over het gebruik van drones in de akkerbouw en veehouderij vindt je op onze specifieke pagina’s door op de woorden akkerbouw en veehouderij te klikken.

Wat kunnen we met remote sensing

Remote sensing zorgt ervoor dat we gewassen specifiek in kaart krijgen. De groeiverschillen zijn zichtbaar en daarop kan men plaats specifiek handelen. Zo is het mogelijk om tijdens de groei de bemesting aan te passen. Of de juiste dosering van gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Hiermee kan de opbrengst tijdens het groeiseizoen beïnvloed worden. En krijgen de gewassen dat wat zij nodig hebben. Groeiverschillen eerder in kaart brengen, dan dat dit waarneembaar is met het blote oog, is een groot voordeel van remote sensing. Bij de juiste toepassing van remote sensing is een besparing van meststoffen en middelen mogelijk.

Een besparing in meststoffen tijdens het groeiseizoen is te gebruiken voor het toedienen van organische mest of bodemverbeteraars. Hiermee werk je aan een betere bodemgesteldheid in het perceel. Dit is één van de voordelen van remote sensing.

Remote sensing zorgt er ook voor dat slechte plekken in beeld komen. Waardoor de oorzaak gericht onderzocht kan worden. Voor agrarische ondernemers is dit waardevolle informatie, waarmee zij gedetailleerde inzicht krijgen in hun gewassen. Daarnaast kunnen zij inspelen op strengere bemestingsnormen door plaats specifiek te handelen.