Impressie van de presentatie Dronewerkers: We kunnen dit alleen, samen doen.

Dronewerkers: We kunnen dit alleen, samen doen.

Afgelopen vrijdag gaf Dronewerkers, de samenwerking waarin wij lid zijn, een mini symposium in het teken: “We kunnen dit alleen, samen doen!” Tijdens deze ochtend werden de nieuwe partners Beemster drone en CWV Barlo gepresenteerd aan de genodigden. Daarnaast werd een nieuwe taakkaart generator getoond waarmee iedere teler in staat is om binnen enkele stappen een werkende taakkaart te maken. Daarmee komt de ontwikkeling en het gebruik van de taakkaarten een stap dichterbij. Wij verwachten hiermee te voldoen aan een belangrijke vraag in de agrarische markt.

Sprekers tijdens de bijeenkomst

Verder werd er op deze ochtend van Dronewerkers een aantal presentaties gegeven van belangrijke partijen van de samenwerking. Zo vertelde Kees de Koning van Dairy campus dat een melkveehouder een geboren data verzamelaar is. Binnen de stalmuren kunnen zij elke koe activiteit volgen en krijgen zij inzicht in verschillende parameters van hun veestapel. Maar buiten de stalmuren zijn nog grote stappen te maken.

Corne Kempenaar van Wageningen University bekeek de mogelijkheden van precisielandbouw in de aardappelsector. Daarnaast zocht hij naar de juiste invulling om de kostprijs van dronebeelden in een saldoberekening van aardappeltelers op te nemen. Met besparing van middelen en een hogere opbrengst moeten de kosten van precisielandbouw betaald worden.

Als laatste vertelde Jacob van de Borne over de inzet van precisielandbouw op zijn bedrijf. Naast de ervaring met verschillende sensoren gebruikt Jacob ook drones. Aangezien Jacob van de Borne dit jaar geïnvesteerd heeft in een eBee drone wordt Jacob ook aspirant Dronewerker lid.

Met deze sprekers wordt duidelijk dat de ontwikkeling van precisielandbouw alleen samen gemaakt kan worden.

Ontwikkelingen van Dronewerkers

Naast alle sprekers is er kort gesproken over onze nieuwe taakkaart generator waarmee met een aantal simpele stappen een taakkaart gegenereerd wordt. Hiermee kan iedere teler een taakkaart maken die in ieder systeem geïmporteerd kan worden. Hiervoor hoeft de teler zelf niet te investeren in dure softwarepakketten. Daarnaast is Dronewerkers bezig met het visualiseren van de beelden. Door met verschillende zoneringen te werken kunnen beelden makkelijker leesbaar worden. Daarnaast kunnen meerdere kaartlagen met elkaar vergeleken worden.

Impressie van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst heeft Victor Brooimans van Victor Video een video impressie gemaakt, welke hieronder te bezichtigen is: