Precisielandbouw volgens Rabobank: Analyse door MDL agro

Afgelopen jaar (2017) is er door Rabobank een visie ontwikkeld over de toekomst van precisielandbouw. Sinds 2014 is er wereldwijd al meer dan 6,5 miljard dollar geïnvesteerd aldus Rabobank. De ontwikkelingen in precisielandbouw gaan ondertussen door en worden met behulp van algoritmes, kunstmatige intelligentie en machine learning verder uitgebreid.

Ook wij van MDL agro werken hieraan en willen met behulp van de laatste ontwikkelingen precisielandbouw nog dichter bij de klant brengen. Door het gebruik van onze gewasmonitoring kan een akkerbouwer of veehouder meer inzicht krijgen in de groei van de gewassen. Daarmee komt het plaats specifiek behandelen van de gewassen weer een stap dichterbij. Met onze input kan een teler via GPS plaats specifiek een behandeling geven die het gewas toekomt. Denk hierbij aan bemesting, maar ook het aanpassen van plantafstanden op basis van de zwaarte van de grond of het gebruik van bodemherbiciden met de juiste dosering op de juiste plaats.

Ontwikkelingspijlers

Rabobank geeft aan dat er op vier belangrijke pijlers nog werk aan de winkel is. We spreken dan over de volgende pijlers:

 • Waardepropositie:

  Het is belangrijk om rendement uit precisielandbouw te halen. Enerzijds door de besparing op bemesting, gewasbescherming en zaaizaad. En daarbij ook een besparing op het effect op het milieu. Anderzijds door een hogere opbrengst en daarmee een stijging van de financiële opbrengst per hectare.

 • Infrastructuur:

  Snel internet in het buitengebied is van belang. Door een goed datanetwerk wordt het mogelijk om meer gebruik te maken van internet voor de analyse van de gewassen. Met behulp van 4G en 5G hotspots komen er meer mogelijkheden in het buitengebied

 • Eigendom:

  Wie is eigenaar van de data? En wie mag de data gebruiken? Door onze ondertekening van de Gedragscode Datagebruik door de Brancheorganisatie Akkerbouw verklaren wij dat u als klant eigenaar blijft van de gecreëerde data. Zonder uw toestemming mogen wij de data niet verspreiden naar andere partijen.

 • Ecosysteem:

  Momenteel ontbreekt een ecosysteem waarbinnen ketenpartners naadloos met elkaar kunnen communiceren. Met behulp van Dronewerkers wordt een portal ontwikkeld waarin wij maar ook onze klanten inzicht krijgen in hun data. Daarnaast wordt gewerkt aan een taakkaart viewer waarmee het maken en zien van taakkaarten een stap dichterbij komt. Sowieso zijn onze taakkaarten geschikt voor alle GPS merken en consoles. Zodoende kan iedere gebruiker onze taakkaarten toepassen. Ook binnen Akkerweb zijn er legio mogelijkheden.

Komend jaar (2018) lijkt een belangrijk jaar te worden voor de acceptatie van precisielandbouw. In verschillende projecten wordt gewerkt aan de waardepropositie van precisielandbouw. Denk hierbij aan projecten als Grass4farming, Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL), ICAReS, etc. Met Dronewerkers krijgen wij in verschillende projecten de mogelijkheid om mee te werken. Hierdoor blijven wij ons ook steeds verder ontwikkelen in de toekomst van precisielandbouw.

Voor meer informatie over Rabobank visie klikt u op de volgende link: Rabobank precisielandbouw

Precisielandbouw MDL agro MDL agro Dronewerkers