MDL Agro

Het bedrijf

MDL Agro heeft zich o.a. gespecialiseerd in het in kaart brengen van landbouwgebieden.
Hierdoor kan met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen
een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereiken.
Lees meer >>>

Akkerbouw

Uw gewassen groeien niet egaal, maar wilt u dit in beeld brengen? Met behulp van onze drone krijgt u gegevenskaarten waarmee u uw gewas precies in beeld heeft. Lees meer >>>

Civiel

Inspecties van gebouwen, terreinen en objecten zijn het toverwoord in de civiele sector. Met behulp van drones wordt het mogelijk om deze snel en efficiënt uit te voeren.  Lees meer >>>

Veehouderij

De teelt van uw veehouderij gewassen zijn van enorm belang. Met de teelt van gras en maïs bepaald u een deel van uw voer rantsoen.  Met behulp van onze drone krijgt u gegevenskaarten waarmee u uw gewas precies in beeld heeft. Lees meer >>>

Werkt samen met

Dronewerkers

Dronewerkers | De loonwerkers van morgen

wat is er gebeurd?

laatste nieuws